Nyhedsarkiv

01-05-2024
HelnæsNyt maj 2024

16-04-2024
Broudlægning lørdag 20. april 2024

01-04-2024
HelnæsNyt april 2024

01-03-2024
HelnæsNyt marts 2024

18-02-2024 Stormflod og stormen Pia mm..
Information om situationen i sommerlandet

01-02-2024
HelnæsNyt februar 2024

01-01-2024
HelnæsNyt januar 2024
Årsaflæsning af vandmåler.
Denne aflæsning skal foretages hvert år i slutningen af året og indsendes eller indtastes på www.tastselv-vand.dk Hvert år oplever vi mange forbrugere, der ikke får indrapporteret deres vandforbrug. Så skal vandværket rundt og aflæse, og det er tidkrævende og dyrt (for forbrugeren) .
Husk ved nedlukning af sommerhuset at få aflæst vandmåleren og indsendt forbruget. Tjek også, om aflæsningskortet ligger i postkassen ved sommerhuset.

Med venlig hilsen
Helnæs Vandværk

01-12-2023
HelnæsNyt december 2023

25-11-2023 Julen 2023
Jul på Helnæs
Indbydelse til juletræ

19-11-2023 Arbejdssøndag mm..
Til orientering.

01-11-2023
HelnæsNyt november 2023

29-10-2023 Stormflod.
Orientering om situationen på Helnæs Sommerland, Helnæs Strand lige nu, samt bestyrelsens næste skridt.

26-10-2023 Dronebilleder.
Efter voldsomt vejr.

22-10-2023 Skaderne efter voldsomt vejr
Til orientering.

19-10-2023 - Højvande.

Kære alle.

Som bekendt for de fleste, er der udsendt varsel om storm og forhøjet vandstand.
Se bl.a. Varsel om forhøjet vandstand i Assens - Assens Kommune

Bliver det som varslet, må man også forvente at dæmningen bliver spærret.

På siden: KAMP - et Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere kan man se hvorledes højvandet vil trænge ind. Klik på "HAV" i højre side og vælg "Forhøjet vandstand i meter" og zoom ind på Helnæs på kortet. Ved 1,8 meter er det rigtig slemt bl.a. dæmningen, men husk der vil også være høje bølger pga vinden.

Det er varsler, og vi håber ikke det bliver så slemt.

Claus Herskind Sløk
Kasserer

01-10-2023
HelnæsNyt oktober 2023

25-09-2023 - Brooptagning 30 september
Brooptagning, affaldssortering og fællesareal

13-09-2023 - Eftersyn af varmepumpe
Tilbud om eftersyn af varmepumpe

01-09-2023
HelnæsNyt september 2023

01-08-2023
HelnæsNyt august 2023

01-07-2023
HelnæsNyt juli 2023

19-06-2023 - Skt. Hans arrangement aflyst.

Kære sommerhusejere.

Beredskab Fyn har i dag er udstedt forbud mod afbrænding af bål på hele Fyn, det betyder desværre også, at vores traditionelle Skt. Hans arrangement som varslet er aflyst.

Bemærk det er heller ikke tilladt at tænde op i en kulgrill eller have bål i et bålfad eller lignende, med indførslen af forbuddet.

Forbud mod afbrænding af bål - Assens Kommune

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

På bestyrelsens vegne
Claus Herskind Sløk
Kasserer

04-06-2023 - Ikke mere haveaffald på Sankt Hans bålet.

Kære sommerhusejere.


Bestyrelsen kan oplyse, at det sidste gang der var afbrændingsforbud kostede foreningen ca. 8.000 kr. at få fjernet Sankt Hans bålet, så hermed blot en venlig opfordring til, at I alle afholder jer fra at lægge yderligere haveaffald på bålet.

På bestyrelsens vegne
Claus Herskind Sløk
Kasserer

01-06-2023
HelnæsNyt juni 2023

24-05-2023 - Indkaldelsen til Generalforsamling.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Helnæs Forsamlingshus, Ryet 11 - Lørdag d. 10. juni 2023 kl. 14.00.

Indkaldelsen samt dagsorden

Regnskabet 1-4 2022-31-3-2023

Revisionspåtegning underskrevet

Budgetforslag for 2023 - 2024

På bestyrelsens vegne

Claus Herskind Sløk
Kasserer

21-05-2023
Vellykke arbejdslørdag.

07-05-2023
Invitation til arbejdslørdag 20. maj 2023

01-05-2023
HelnæsNyt maj 2023

05-04-2023
HelnæsNyt april 2023

01-03-2023
HelnæsNyt marts 2023
Informationsmøde og generalforsamling Helnæs Vandværk 2023

27-02-2023 - Info vedr. affaldssortering.

Til orientering kan jeg fortælle, at bestyrelsen havde et møde om den fremtidige affaldssorteringsordning i sommerlandet sidste onsdag.
Vi har haft en korrespondance med Søren Rasmussen, Assens Forsyning og afventer lige nu et svar på, hvornår de kan besøge os på Helnæs mhp. en endelig aftale om den nye ordning.
Alle sommerhusejere skulle gerne have modtaget et brev fra Assens Forsyning, der informerer om kravene til en mere omfattende affaldssortering end vi er vant til og hvor vi fremover skal sortere mad - og restaffald for sig og i øvrigt fortsætte med at sortere det øvrige affald: papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner.

De nuværende affaldsspande forsvinder fra hvert eneste sommerhus, når den nye sorteringsordning træder i kraft.

Som det fremgår af informationsmaterialet, så foreslår Assens Forsyning, at der placeres 9 affaldsspande med to separate rum til mad- og restaffald rundt i sommerlandet, hvor de fleste placeres for enden af vængerne, men ingen nærmere præcisering af hvor i runddelen den skal stå og på hvilket underlag.

2 af beholderne til papir, pap, glas, metal, plast, mad-og drikke kartoner foreslås placeret i forbindelse med fællesstationerne for enden af Gammelhave og på Stranddybet ved indkørslen til sommerhusområdet.

Bestyrelsen forsøger at få udsat beslutningen til efter næste ordinære generalforsamling i juni 2023. Hvis ikke det bliver muligt, tænker vi umiddelbart at den bedste løsning vil være:

- at alle husstande får en spand der er rumdelt til mad- og restaffald, og som hentes efter samme ordning som nu.

- alternativt kunne der placeres store beholdere på de to fællesstationer, og kun der, så vi alle skal aflevere mad- og restaffald i disse beholde

Gennemførelsen af forslaget, som det udsendte informationsmateriale beskriver, vil betyde at meget mad- og restaffald vil blive samlet ud for enkelte sommerhusgrunde og sandsynligvis give store lugtgener, især i sommervarmen, og det er der ingen der kan være tjent med.

Bestyrelsen stiller sig åbent over for andre alternativer, så I skal blot skrive til os desangående og hurtigst muligt, hvis vi skal nå at have det med til vort møde med Assens Forsyning.

Bestyrelsen arbejder videre på at finde den bedste løsning for området.

Med venlig hilsen
Carsten Høyer
Formand for Grundejerforeningen.

01-02-2023
HelnæsNyt februar 2023

01-01-2023
HelnæsNyt januar 2023
Fællesspisning i Borgerhuset d. 3. februar
Den marcipan mætte julenisse glemte et indlæg til HelnæsNyt:

Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 3. februar kl. 18.00.
Medbring service og drikkevarer til eget brug samt godt humør.
Tilmelding til Lars på 5155 4284 gerne SMS, senest søndag den 29. januar.
Vi glæder os til en hyggelig aften sammen.
Gode nytårshilsener fra madholdet.

Venlig hilsen
Lars

29-12-2022 - Nyhedsbrev til sommerhusejere på Helnæs Sommerland.

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Badebroerne.
Den 15/16. november i år rasede en storm over landet og ramte Helnæs Strand særdeles hårdt. Vinden var af stormstyrke og kom fra øst/syd-øst med højvande, og det har været voldsomt ved kysten og i særdeleshed ved vores 2 badebroer.
Igen måtte vi ud for at lede efter brofag, der havde revet sig løs fra broen. De lå spredt på stranden på en strækning fra vestbadebroen til slugten op i Klinteskoven.
Vi fandt 33 små brofag og 3 store brofag, og alle brofag var beskadiget i sådan en grad, at vi forventer at det bliver erstattet af den forsikring, der er tegnet på badebroerne. Skaden er netop anmeldt, og en fuld erstatning vil beløbe sig til små 50.000 kr.
Bestyrelsen har besluttet, at alle brofag på begge broer, bliver taget op i løbet af efteråret inden de store storme vinder frem, så vi undgår flere skader på broerne.
Selve brokonstruktionerne har heldigvis ikke taget skade af uvejret pt.

Affaldssortering.
Fra 1. april 2023 skal vi i sommerhusområdet sortere vores affald på en meget anderledes måde. Der bliver etableret en fællesstation i sommerhusområdet, hvor al affald skal afleveres sorteret.
Restaffald – madaffald – papir og pap – metal og glas – plast og mad- og drikkekartoner.
Der vil herefter ikke længere være en affaldsbeholder ved sommerhuset.
Vi må formode at fællesstationen bliver etableret for enden af Gammelhave, hvor der i forvejen står beholdere til sortering. Alle sommerhusejere skulle have modtaget en orientering om de nye regler for affaldssortering i deres e-boks, og der kan man læse mere om den nye ordning.
Det bliver selvsagt en stor ændring i forhold til den nuværende ordning, og ikke mindst en udfordring i at få de turister, der lejer sommerhuse, til at efterleve de nye affaldssorteringsregler.
Bestyrelsen forventer meget snart at få mere information om, hvor fællesstationen ønskes placeret, og samtidig kan vi undre os over, at vi ikke endnu er blevet hørt i denne sammenhæng.

Jeg vil ønske alle i Helnæs Sommerland et godt 2023, og håber at endnu flere får lyst til at deltage i de fællesopgaver/arbejdsdage, der finder sted i løbet af året.

Med venlig hilsen
Carsten Høyer
Formand for Grundejerforeningen.

01-12-2022
HelnæsNyt december 2022

03-11-2022
HelnæsNyt november 2022

02-10-2022
HelnæsNyt oktober 2022

27-09-2022
27-09-2022 - Badebroerne delvist taget ind.

02-09-2022
HelnæsNyt september 2022

02-08-2022
HelnæsNyt august 2022

02-07-2022
HelnæsNyt juli 2022

06-06-2021 - Sankt Hans Aften.

Hej alle
Traditionen tro, så afholder vi Sankt Hans i Helnæs Sommerland torsdag d. 23. juni.
Bålet tændes kl. 21.00.
Udover det store Sankt Hans bål vil der være et mindre bål, hvor børnene kan lave snobrød. Vi har snobrødspinde med, så medbring blot egen snobrødsdej.
Bestyrelsen står for lidt til ganen i form af sodavand, øl og en grillpølse.
Medbring gerne egen stol til arrangementet.

Husk også, at der er udlægning af tømmerflåderne søndag d. 12. juni kl. 10.00, hvor vi har brug for mange gode kræfter til at give en hånd med.

På vegne af bestyrelsen.

Claus Herskind Sløk Kasserer, Helnæs Sommerlands Grundejerforening www.helnaessommerland.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

02-06-2022
HelnæsNyt juni 2022

28-05-2022 - Indkaldelsen til Generalforsamling.
Til Alle beboer.

Hermed indkaldelsen til Generalforsamling.

Indkaldelsen samt dagsorden

Regnskabet 1-4 2021- 31-3-2022

Revisionspåtegning underskrevet

Budgetforslag for 2022 - 2023

Bilag 1 - Forslag til ændringer til ordensreglementet

Bilag 2 - Forslag om ændring til ordensreglementet

Bilag 3 - Kystsikring på stranden ved Helnæs Sommerland

Ser frem til en god generalforsamling

På vegne af bestyrelsen
Carsten Høyer

22-05-2022 - Bålplads.

Kære sommerhusejere på Helnæs Sommerland.

Fra i dag søndag den 22/5 er det tilladt at aflevere sit brandbare haveaffald på bålpladsen på fællesarealet..

Men husk! KUN BRANDBART HAVEAFFALD.

Mange hilsner
Carsten Høyer
Formand
Helnæs Sommerlands Grundejerforening

01-05-2022
HelnæsNyt maj 2022

01-04-2022
HelnæsNyt april 2022

01-03-2022
HelnæsNyt marts 2022

28-02-2022
Nyhedsbrev om badebroerne februar 2022

03-02-2022 - Lokalplan - juridisk assistance.
Kære grundejer.
På seneste bestyrelsesmøde har vi set på lokalplanen for Helnæs Sommerland. I den forbindelse, har bestyrelsen brug for lidt juridisk assistance til afklaring af lokalplanen og skulle der være en fra Helnæs Sommerland der kan hjælpe med dette, så kontakt bestyrelsen på formand@helnaessommerland.dk eller kasserer@helnaessommerland.dk.

Claus Herskind Sløk
Kasserer, Helnæs Sommerlands Grundejerforening

03-02-2022
HelnæsNyt februar 2022

01-01-2022
HelnæsNyt januar 2022

01-12-2021
HelnæsNyt december 2021

20-11-2021
Juletræsfest i forsamlingshuset lørdag den 11. december 2021

20-11-2021
Jul på Helnæs søndag den 5. december 2021

01-11-2021
HelnæsNyt november 2021

01-10-2021
HelnæsNyt oktober 2021

01-09-2021
HelnæsNyt september 2021

01-08-2021
HelnæsNyt august 2021

01-07-2021
HelnæsNyt juli 2021

27-06-2021 - Rene badebroer
“Nu kommer mutter med kost og spand…”!
Nej, det er ikke mutter, men alle os der er brugere af badebroerne, som skal bruge kost og spand og holde broen og bænk ren for mågeklatter.
Så når du skal en tur i vandet fra broerne, så giv dit bidrag til at holde broerne rene.


Med venlig hilsen
Carsten Høyer
Formand for Grundejerforeningen.

20-06-2021 - Nye badebroer

Se opsætning af de nye badebroer i sommerlandet

16-06-2021 - Sankt Hans Aften.
Kære sommerhusejere.

Vi invitere til Sankt Hansbål på bålpladsen på onsdag den 23. juni

kl. 21:00 bliver bålet tændt.

I disse Corona tider vil jeg bede jer alle om at tage en stol med så I kan sidde ned.

Bestyrelsen står for lidt til ganen i form af sodavand, øl og en grillpølse.

Bestyrelsen vil selvfølge overholde de retningslinjer som politiet har udskrevet angående Sankt Hans bål arrangement.
Vi vil markere hvordan uddelingen af pølser og drikkevare skal forgå.

Der er mulighed for at bage snobrød på separate bål fad, men i skal selv medbringe snobrøds dej til jeres børn eller til jer selv.
Vi har bambus pinde til snobrødet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

15-06-2021 - Badebroerne.
Kære frivillige hjælpere ved badebroen i øst

Jeg vil på bestyrelsens vegne sige tak til alle jer, der mødte op mandag den 14/6 og var med til at montere og færdiggøre den sidste badebro.
Virkelig et fantastisk arbejde og en fantastisk flot badebro, som nu står stolt og knejser i Helnæs Bugten og nu skal den bruges🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️
Uden jeres store indsats var vi ikke blevet færdige i går👍👍👍 - Badebroen i øst
Jeg vil lige minde om, at på lørdag den 19/6 kl. 13/30 vil vi indvie badebroerne ved et lille arrangement ved vestbroen, hvor foreningen er vært med øl, sodavand, vin og kage.
Jeg tænker at vi sætter os på broen og nyder beværtningen. Tag evt. en stol med og gerne afslutte med en dukkert i bølgen blå🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🎉🎉

Med venlig hilsen
Carsten Høyer
Formand for Grundejerforeningen.

13-06-2021 - Indvielse af badebroerne.
Kære sommerhusejere.
I morgen mandag den 14/6 forventer vi at badebroen i øst bliver sat ud, og hermed er begge badebroer søsat, men vi vil gerne fejre det sammen med jer.
Så hermed en invitation til indvielse af badebroerne, og det sker på vestbroen

LØRDAG DEN 19/6 KL. 13.30

Her vil bestyrelsen være vært med et glas hvidvin og kransekage.
Hvis I tager badetøj med gennemfører vi øens største fællesbadning i mands minde😉

Vel mødt
Carsten Høyer
Formand

10-06-2021 - Færdiggørelse af broprojektet
Kære sommerhusejere.
Nu er vi efterhånden så fremskreden i proprojektet, at sidste hånd skal lægges på badebroen i østområdet, og det bliver mandag den 14. juni kl. 8.00 ved østbroen.
Det er glædeligt at vi omsider får færdiggjort broprojektet.
Samtidig er vi i gang med at rive de gamle badebroer ned.
Vestbroen er revet ned og næsten fjernet, men vi mangler stadig østbroen, og den skal rives ned søndag den 13. juni kl. 10, altså dagen efter vores generalforsamling.
Til begge arbejdsdage får vi brug for frivillig arbejdskraft fra jer i sommerlandet.
Mandag er jo en arbejdsdag for de fleste, men jeg håber at en del alligevel kan møde op og og være "hjælpere" til de montører, der skal sætte broen op.
Hvis man har mod på det, kan enkelte også blive "småmontørere" ved at sætte gelænder og lignende op under kyndig vejledning.
Søndag har vi igen fået "Mogens landmand" til at hjælpe med at trække de sidste bropæle op.
Pælene skal saves op og køres væk, og dertil har vi også brug for frivillig arbejdskraft.
Så mød gerne op 1 dag eller begge dage og giv en hånd med.
Medbring arbejdshandsker og fornuftigt påklædning, så sørger vi får noget "læskedrik".

Med venlig hilsen
Carsten Høyer
Formand for Grundejerforeningen.

01-05-2021
HelnæsNyt juni 2021

29-05-2021 - Indkaldelsen til Generalforsamling.
Til Alle beboer.

Så er vi klar med indkaldelsen til Generalforsamling.

1. Indkaldelsen samt dagsorden

2. Regnskabet 1-4 2020- 31-3-2021

3. Grundet logistiske årsager vedlægges det underskrevne regnskab som foto. Originalen kan ses på generalforsamlingen.

4. Bemærkning fra revisorer

5. Budget for 2021 - 2022

Bestyrelsen har ikke modtager forslag til dagsordenen.

Tilmeldingspligt.
Pga. den nuværende Corona-situation er der tilmeldingspligt til generalforsamlingen.
Vi har plads til 50 personer og der tilmeldes efter "først til mølle-princippet".
Vi skal bære mundbind, og Corona-passet eller negativ test skal vises ved ankomsten.
Vi ser frem til en god generalforsamling

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

09-05-2021 - Bålpladsen er åben for haveaffald.
Kære alle.
Så har vi åbnet bålpladsen for enden af parkeringspladsen på gammelhaven, til aflevering af haveaffald som er brandbar, det skal bruges til vores Sankt Hans bål.
Det betyder at når den nuværende container er fyldt op kommer der ikke nogen før den 1. juli igen.
Jeg vil meget gerne gøre opmærksom på at det er kun til BRANDBAR HAVEAFFALD..
Vi ser desværre hvert år at der kommer andre materialer på bålet som der ikke høre til.
Vi ser frem til at alle får fornøjelse af den lette levering af haveaffaldet.

Med venlig hilsen
Kassereren

06-05-2021 - I inviteres til at hjælpe med at nedtage de gamle badebroer lørdag den 15. Maj kl. 9.00.
Kære alle sommerhusejere på Helnæs Sommerland.
I inviteres til at hjælpe med at nedtage de gamle badebroer lørdag den 15. Maj kl. 9.00.

Firmaet, der skal sætte de nye badebroer op, har været i fuld gang i mandags med både vest- og østbroen, men måtte desværre opgive at blive færdige i denne uge på grund af det dårlige vejr.
De fortsætter sandsynligvis i kommende uge hvis vejret tillader det.
Men vi har besluttet i bestyrelsen, at de gamle badebroer skal rives ned lørdag den 15. Maj og vi fortsætter evt. søndag, hvis vi ikke bliver færdige med begge broer.

Til dette arbejde har vi brug for frivillig arbejdskraft og opfordrer alle der kan, til at møde op denne weekend og give en hjælpende hånd med at rive de gamle broer ned.
Hvis du kun kan arbejde den ene dag, er det alligevel vigtigt at du møder op.
Vi forsøger at spule pælene fri og vi har fået en landmand her på øen til at hjælpe med at trække pælene op med hans traktor.
Håber der er mange der vil komme og hjælpe!
Som tak for slæbet, vil foreningen være vært for en grillepølse m.m. og en øl/vand omkring middag, og det kommer til at foregå i en carport hvis vejret er dårligt.

Ingen tilmelding, men mød blot op ved vestbroen kl. 9.00 iført fornuftig påklædning og handsker, og hvis nogen ligger inde med et sæt waders, så tage dem endelig med.

Med venlig og på vegne af bestyrelsen
Carsten Høyer

01-05-2021
HelnæsNyt maj 2021

23-04-2021 - Information om Badebroerne
Til Alle.
Som jeg tidligere har orienteret jer om er vores ansøgning ved Assens kommune vedr. etablering af to badebroer, er gået igennem og I er godt på vej med at indbetale de 3.400 kr. som hver husstand skal indbetale til grundejerforeningen senest den 1. Maj.
Assens kommune har påpeget nogle sikkerhedsforanstaltninger som skal overholdes og vi har samtidig måtte forlænge badebroen så vi opnår status som handicapvenlig badebro.
Jeg har haft et møde med vores leverandør og vi har ændret på badebroerne så det stemmer overens med Assens kommune anmærkninger.
Vi har forhandlet os til at vi bibeholder priserne på de forskellige moduler fra det første tilbud fra den 06.04.2020.
Badebroerne er blevet dyre på grund af de ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger, men vi holder os indenfor den økonomiske ramme.

Det som er blevet ændret i forhold til det første tilbud er:
- Ekstra moduler over stranden ved øst og vest badebroen
- Ekstra gelænder i begge sider over stranden ved øst badebroen, som er blevet lidt længer.
- 2 ekstra badestiger opsættes som en sikkerhedsmæssig foranstaltning for de legende børn.
- Et kajak-modul fjernes p.ga for stor en belastning på broen lt. Assens kommune
De nuværende badebroer skal fjernes og her sendes en separat mail ud om hvornår vi behøver hjælp dertil.
De gamle broer bliver genanvendt:
Selve brofagene på de 2 broer bliver delt mellem de 3 bådelaug og de stolper som er i orden bliver også fordelt.

Nu sker det:
Sidste uge i april kommer der et par lastbiler med broerne.
En bil kører til brombærvænget og læsser materialerne af til vestbroen og de bliver transporteret direkte ned til vandkanten via en gaffeltruck.
Den anden bil holder så ved containerpladsen og transportere elementerne til østbroen ned til boldbanen hvor de bliver lagret.
Mandag den 03.05.2021 bliver arbejdet sat i gang først vestbroen hvor elementerne over stranden bliver monteret og graves ned,
derefter samme dag går man over til østbroen hvor elementerne udover stranden bliver monteret.
Om tirsdagen forsætter man arbejdet med at montere resterne af broerne ca. 45 meter ud i vandet.
Her har vi brug for 3 til 5 mand som kan gå til hånde, vi kommer med en separat info herom.

Forsikringen på badebroerne bliver aktiveret fra den 1. maj 2021.

Dette var lige et informationsbrev så I ved hvad der sker her i Sommerlandet i uge 18 hvis I skulle være hernede på dette tidspunkt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

14-04-2021 - Støt Lokalrådets arbejde.
Kære alle.
De sidste år har Helnæs Lokalråd udsendt opfordring til betaling af støttebeløb til alle fastboende på Helnæs samt alle sommerhusejere.
Vi oplever at mange, også sommerhusejere, ønsker at støtte lokalsamfundet, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Nu byder chancen sig til igen, for 2021.

Helnæs Lokalråd formidler kontakt og information mellem Assens Kommune og lokalsamfundet samt mellem landdistriktsrådet og lokalsamfundet.
Vi udgiver HelnæsNyt og yder økonomisk støtte til lokalsamfundet, bl.a. Akuthjælperne, Helnæs Brandværn, øens hjertestartere, Borgerhuset mm.
Vi plejer de grønne områder via pedelordningen.

Så har man lyst, er det meget velkommen.

Herunder den skrivelse, som er sendt til de fastboende på Helnæs, hvoraf konto nr. og MobilePay nr. fremgår.

Med venlig hilsen Kassereren

Kære alle.
Så er det atter tid til at bidrage til lokalsamfundet på Helnæs.
Sidste år var der mange der indbetalte, hvilket vi er taknemmelige for.

Helnæs Lokalråd – betaling af støttebeløb.
Bestyrelsen har vedtaget at anbefale et uændret støttebeløb for 2021 på kr. 50,- pr. person.

Det er muligt at indbetale dette via Netbank til konto: 6850 0000351124 eller MobilePay nr. 72486.

Beløbet bedes indbetalt inden 15. maj 2021.
Husk: i teksten skal fremgå vejnavn og nr.

På forhånd tak.

Venlig hilsen
Helnæs Lokalråd

10-04-2021 - Info fra lokalrådet.
Kære alle.
Jeg har modtaget denne mail fra lokalrådet, som jeg hermed sender videre.
Dette gælder også området på de grønne områder før stranden.
Jeg vil gerne bede udlejerne her i blandt os om at informere deres lejer i sommerhusene om forbuddet om løse hunde, vi har skiltet i vores skab ved indgangen til Helnæs Sommerland, men jeg formoder det ikke er stort nok.

Med venlig hilsen Kassereren

Kære alle.
Nu trækker foråret langsomt mere og mere for udeliv og lange gåture i naturen.
Så lige en venlig reminder, når du tager din firbenede ven med ud i naturen 🐕‍🦺:

Hunde skal ifølge naturbeskyttelsesloven som udgangspunkt altid være i snor i naturen.
Fra 1. oktober til 31. marts må du på en række danske strande slippe hundesnoren under forudsætning af, at din hund straks kommer til dig, når du standser eller kalder den til dig.
Men fra 1. april til 30. september, skal hunde være i snor på stranden.

Læs mere her: Naturstyrelsen.dk

Venlig hilsen
på Helnæs Lokalråds vegne
Lars

01-04-2021
HelnæsNyt april 2021

17-03-2021 - Betaling til nye badebroer.
Kære alle beboere på Helnæs Sommerland.
Jeg har en glædelig meddelelse: Høringen er forbi og vi har fået godkendelsen til at sætte de nye badebroer op. Der har ikke været nogen indsigelser.
Badebroerne bliver leveret og monteret i maj måned, derfor er der ingen badebroer sat op over påsken.
Som vedtaget ved generalforsamlingen 2020 forfalder der et beløb på 3.400,00 kr. til hver parcel i sommerlandet.
I bedes indbetale pengene inden den 1. maj 2021.

Beløbet bedes indbetalt til: Nordea reg. nr. 2024 konto nr. 0124 097 789

Du kan se oplægget til badebroerne på vores hjemmeside:
Helnæs sommerland badebroer

Med venlig hilsen Kassereren

01-03-2021
HelnæsNyt marts 2021

02-02-2021 - Bestyrelsesmedlem til vandværket.
Kære grundejer.
Til Generalforsamlingen i 2020 kom Anton Siersbæk G13 med et opråb, til alle beboer på Helnæs Sommerland, om at man skulle finde frem til et nyt bestyrelsesmedlem til vandværkets bestyrelse, da Anton ønskede at trække sig efter mange års medlemskab.
Hvem på Helnæs Sommerland kunne tænke sig at deltage i Vandværkes bestyrelse? Det vil være dejligt hvis vi her fra Sommerlandet kunne stille med et bestyrelses medlem, så vi ved hvad der sker.
I er velkommen til at kontakte Anton eller undertegnede så vil jeg formidle kontakten videre til Anton.
Med venlig hilsen Kassereren

01-02-2021
HelnæsNyt februar 2021

02-01-2021
HelnæsNyt januar 2021

06-12-2020 - Badebroprojektet
Kære grundejer.
Badebro Projektet skal til at gå i gang, desværre lader Assens kommune vente på sig med tilladelsen, men derfor behøver vi jo ikke at gå i stå.
Vi vil spørge her i Sommerlandet om der er nogle som har kendskab til fonde der muligvis vil støtte badebroprojektet og samtidig om nogen havde lyst til at skrive ansøgninger sammen med Bestyrelsens Jan fra S4 og Carsten fra P6.
I kan sende jeres foreslag til kasserer@helnaessommerland.dk, det samme gælder evt. samarbejde.
Tak for jeres aktive deltagelse.
Med venlig hilsen Kassereren

01-12-2020
Jul på Helnæs 2020

01-12-2020
HelnæsNyt december 2020

02-11-2020
Referat Generalforsamling 2020

01-11-2020
HelnæsNyt november 2020

02-10-2020
Så er der endelig indkaldt til generalforsamling 10 oktober.
Pga. Corvid er der særlige regler i år. Læs dem her

01-10-2020
HelnæsNyt oktober 2020

02-09-2020
HelnæsNyt september 2020

24-08-2020
HelnæsNyt august 2020

02-07-2020 Bemærk: Rejsegildet på Helnæs mølle er tordag 16. juli og ikke den 14. som der står i nyhedsbrevet.
HelnæsNyt juli 2020

02-06-2020
HelnæsNyt juni 2020

19-05-2020
Kære grundejer.
I henhold til vores vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes den anden lørdag i juni. På grund af den nuværende corona krise udsættes generalforsamlingen til senere på året.
Bestyrelsen følger løbende myndighedernes anbefalinger og når det er sundhedsmæssigt forsvarligt vil der blive indkaldt til generalforsamling. Bestyrelsen forventer det vil ske i perioden medio august til medio september.
Kontingent, som i henhold til vores vedtægter skal betales inden d. 1 september, er også udsat til senere på året.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

28-04-2020
Forslag til nye badebroer til eventuel etablering i foråret 2021

01-04-2020
HelnæsNyt april 2020

01-03-2020
Indbydelse til Tarteletfest 2020

01-03-2020
HelnæsNyt marts 2020

04-02-2020
HelnæsNyt februar 2020

09-01-2020
HelnæsNyt januar 2020

1-12-2019
Juletræsfest på Helnæs den 14. december 2019

1-12-2019
Jul på Helnæs 2019

1-12-2019
HelnæsNyt december 2019

28-11-2019
Ny asfalt 2018 - afrapportering november 2019

2-11-2019
HelnæsNyt november 2019

13-10-2019
HelnæsNyt oktober 2019

13-10-2019
HelnæsNyt september 2019

8-8-2019
HelnæsNyt august 2019

8-8-2019
Referat Generalforsamling 2019
Formandens beretning 2019

2-7-2019
HelnæsNyt juli 2019

14-6-2019
Fugleskydning i Helnæs Forsamlingshus d. 20 juli 2019

14-6-2019
Helnæs Petanque-Klub, Turnering d. 2 juli 2019

12-6-2019
HelnæsNyt Juni 2019

25-5-2019
Indkaldelse generalforsamling 2019
Regnskab 2018-19
Revisionsbemærkning
Budgetforslag 2019-20

2-5-2019
Borgermøde Kyst- og Lystfiskercenter

30-4-2019
HelnæsNyt Maj 2019

7-4-2019
HelnæsNyt April 2019

9-3-2019
HelnæsNyt Marts 2019

10-2-2019
HelnæsNyt Februar 2019

3-1-2019
Højvande Januar 2019

3-1-2019
HelnæsNyt Januar 2019

9-12-2018
HelnæsNyt December 2018

21-11-2018
Jul på Helnæs

9-11-2018
Rapport fejl og mangler vedr. asfaltering

8-11-2018
HelnæsNyt November 2018

17-10-2018
Vinterfest

17-10-2018
Tidsplan for asfaltering af Helnæs Sommerland

8-10-2018
HelnæsNyt Oktober 2018

6-9-2018
HelnæsNyt September 2018

7-8-2018
HelnæsNyt August 2018

11-7-2018
Referat Generalforsamling 2018
Formandens beretning

3-7-2018
HelnæsNyt Juli 2018

13-6-2018
HelnæsNyt Juni 2018
Invitation til fugleskydning

25-5-2018
Fælleskomsammen Grundlovsdag

25-5-2018
Indkaldelse generalforsamling 2018
Regnskab 2017-18
Budgetforslag 2018-19
Revisionsbemærkning

10-5-2018
Forårsbrev 2018

10-5-2018
Helnæs Lokalråd - Generalforsamling 2018
Helnæs Lokalråd - Formandens beretning 2018

10-5-2018
HelnæsNyt Maj 2018

3-4-2018
HelnæsNyt April 2018

7-3-2018
HelnæsNyt Marts 2018

7-3-2018
Isbelagte badebroer 2018

12-2-2018
HelnæsNyt Februar 2018

18-1-2018
Helnæs Lokalråd præsenterer Dilettant 2018

10-1-2018
HelnæsNyt Januar 2018

7-12-2017
HelnæsNyt December 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

4-12-2017
Juletræsfest

19-11-2017
HelnæsNyt November 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.
Helnæs Arbejdsgruppe mod Havmøllepark i Lillebælt

9-11-2017
Billeder fra Brooptagning 2017

18-10-2017
Pressemeddelse fra Assens Kommune:
Vandprøver med desphenyl-chloridazon fundet på Helnæs Vandværk

4-10-2017
HelnæsNyt Oktober 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

24-9-2017
Referat generalforsamling 2017

5-9-2017
HelnæsNyt September 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.
Høringssvar - tillæg til planstrategi 2015
Orientering fra borgenmødet vedr. havvindmøllepark Lillebælt Syd
af Lena og Asthon Funck

28-8-2017
Orientering om Havvindmøllepark Lillebælt Syd af Asthon Funck, læs mere..
Yderligere info på https://lillebaeltsyd.dk

4-8-2017
HelnæsNyt August 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

7-7-2017
Byrådet i Assens Kommune har vedtaget et tillæg til Planstrategi 2015. Tillægget giver mulighed for at udlægge 3 nye sommerhus områder heraf et 6,4 ha område nordvest for Helnæs Sommerland.
Tillægget er sendt i offentlig høring fra 29 juni til 23 august 2017
Tillæg til Planstrategi 2015

4-7-2017
HelnæsNyt Juli 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

4-7-2017
Indbydelse til Fugleskydning i Forsamlingshuset lørdag d. 15 juli 2017
Læs mere..

2-7-2017
Billeder fra Skt. Hans 2017

8-6-2017
HelnæsNyt Juni 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

30-5-2017
Helnæs Petanque-Klub afholder turnering tirsdag d. 6 juni 2017 kl. 16:30
Læs mere..

25-5-2017
Indkaldelse til generalforsamling
Resultatopgørelse
Revisionsbemærkning
Budgetforslag

18-5-2017
Helnæs Forsamlingshus holder Grundlovsfest mandag d. 5 juni kl. 12:00
Indbydelse

3-5-2017
HelnæsNyt Maj 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

3-5-2017
Billeder fra broudlægning 2017

26-4-2017
Helnæs Petanque-Klub efterlyser nye medlemmer
Læs mere..

6-4-2017
HelnæsNyt April 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

16-3-2017
Helnæs Lokalråd præsenterer Helnæs-Revy 2017 - lørdag d. 1 april i Helnæs Forsamlingshus.
Læs mere..

9-3-2017
HelnæsNyt Marts 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

26-2-2017
Vandværket skal have monteret stophaner flere steder på Helnæs Sommerland. Hvis vejret tillader det, vil dette ske onsdag d. 1. marts. Der vil derfor periodisk være lukket for vandet i løbet af Onsdag. Man starter tirsdag med at finde rørene, således at de nye stophaner kan monteres hurtigst muligt onsdag, med mindst mulig gene.

2-2-2017
HelnæsNyt Februar 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

5-1-2017
Billeder fra højvande 2017

5-1-2017
HelnæsNyt Januar 2017
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

1-11-2016
HelnæsNyt November 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

6-10-2016
HelnæsNyt Oktober 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

6-10-2016
Billeder fra brooptagning 2016

27-9-2016
Helnæs Forsamlingshus og Helnæs Beboerforening indbyder til Tarteletfest fredag d. 28. oktober 2016
Læs mere..

7-9-2016
HelnæsNyt September 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

6-8-2016
HelnæsNyt August 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

20-7-2016
Referat generalforsamling 2016 m.m.

26-6-2016
HelnæsNyt Juli 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

20-6-2016
Billeder samt beretning fra renovering af containerpladsen 2016

19-6-2016
Fugleskydning i forsamlingshuset lørdag d. 16 juli
Læs mere..

18-6-2016
Invitation til Sankt Hans aften

12-6-2016
Forskønnelse af containerpladsen
Bestyrelsen opfordre alle der har tid til at komme og give en hånd med lørdag d. 18 juni kl. 10:00
Læs mere..

12-6-2016
HelnæsNyt Juni 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

27-5-2016
Helnæs Petanque klub.
Indbydelse

22-5-2016
Grundlovs fest i Helnæs Forsamlingshus søndag d. 5 juni 2016 kl. 12:00
Læs mere..

6-5-2016
Billeder fra broudlægning 2016

3-5-2016
HelnæsNyt Maj 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

18-4-2016
Information fra Helnæs Vandværk.
Helnæs Vandværk vil i løbet af foråret udskifte samtlige vandmålere i Sommerlandet.
Læs mere..

12-4-2016
Broudlægning: lørdag d. 30/4 kl. 10:00
Bestyrelsen opfordrer alle der har tid til at komme og give en hånd med, vi har mindst 2 pæle der skal udskiftes samt trapper der skal forlænges og rengøres for alger og skaller.
Som sædvanligt vil der være både vådt og tørt til ganen efter endt arbejde.

5-4-2016
HelnæsNyt April 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

4-3-2016
Billeder efter storm 1999

4-3-2016
HelnæsNyt Marts 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

26-2-2016
Helnæs Beboerforening præsenterer Dilettant 2016, lørdag d. 12 marts
Læs mere..

4-2-2016
HelnæsNyt Februar 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

5-1-2016
HelnæsNyt Januar 2016
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

18-12-2015
Luftfoto fra kb.dk 1973-2003

16-12-2015
HelnæsNyt December 2015
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

15-12-2015
Billeder fra foreningen's gamle hjemmeside:
Set fra luften 2005
Vinter stemning 2010
Broudlægning 2011
Broudlægning 2012
Broer under vand 2012

2-12-2015
Søndag d. 6 december er der Jul på Helnæs

16-11-2015
HelnæsNyt November 2015
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

7-10-2015
HelnæsNyt Oktober 2015
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

3-10-2015
Helnæs Forsamlingshus og Helnæs Beboerforening indbyder til Tarteletfest d. 30 oktober 2015
Læs mere..

28-9-2015
Billeder fra Brooptagning 2015

6-9-2015
HelnæsNyt September 2015
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

30-8-2015
Anton Siersbæk, Gammelhave 13 er fra idag ny tilsynsførende for Sommrlandets containerplads. Al henvendelse ved.rø. containerplads samt container tømning skal ske til Anton på Tlf. 23 32 01 48

5-8-2015
HelnæsNyt August 2015
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

29-7-2015
Referat Generalforsamling 2015
Formandens beretning 2015

7-7-2015
HelnæsNyt Juli 2015
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

30-6-2015
Fugleskydning i forsamlingshuset
Lørdag den 11. juli
Indbydelse til fugleskydning

17-6-2015
Information om "lystfisker projekt" udsendt.
Assens kommune afholder borgermøde om projektet torsdag d. 25 juni 2015 kl. 17-19 i Strandby Forsamlingshus, Strædet 2, 5683 Haarby.
Mere info om borgermødet

13-6-2015
Billeder fra Generalforsamlingen 2015

2-6-2015
HelnæsNyt Juni 2015
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

1-6-2015
Beboer undersøgelse udsendt.
Undersøgelsen er åben fra idag og frem til onsdag den 10 juni kl. 20:00

9-5-2015
HelnæsNyt Maj 2015
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

27-4-2015
Helnæs Petanque-Klub efterlyser nye medlemmer, læs mere..

7-4-2015
HelnæsNyt April 2015
Udgivet af Helnæs Beboerforening.

14-3-2015
Vores hjemmeside har fået nyt ansigt.
De væsenligste ændringer: Dokumenter, links og vedtægter er flyttet til information-siden.
Billed-siden er fjernet.