Information

Lægevagten

Tlf. 70 11 07 07
Mere info på www.laegevagten.dk

Hjertestarter på Helnæs Sommerland.

Hjertestarteren er placeret ved siden af informationsskabet ved indgangen til Helnæs Sommerland. Nærmere for enden af Stranddybet inden man kommer til Poppelvænget og Tjørnevænget.
Desuden findes en hjertestarter ved Helnæs Forsamlingshus, Ryet 10, og ligeledes en i Borgerhuset, Helnæs Byvej 63.A.

Strømsvigt

El-flex kører i hele Assens kommune, herunder i Glamsbjerg, Ebberup og Haarby.
Tlf. 64 72 17 01
Mere info på www.el-flex.dk

Udsivende vand

Ved udsivende vand på vej og før måler, kontakt venligst:
Anton Siersbæk
Tlf. 23 32 01 48

Flåder (kun udlagt i badesæsonnen)

Hvis der opserveres problemer med de udlagte ponton-bade-flåder, eks. at de er ved at rive sig løs eller lignende - bedes du omgående kontakte en person fra flådenødberedskabet:
Bo Gyllenberg Tlf. +45 20 580 599
Harm Ehmem Tlf. +45 21 226 895
Carsten Højer Tlf. +45 20 589 690
Alex Bøge Nielsen Tlf. +45 61 661 519

Kloak

Problemer med kloak på egen grund er for egen regning. Problemer på rør i vej, kontakt venligst Assens Forsyning.
Tlf. 63 44 90 00

Genbrug

Papir, pap, hård plast, metal, flasker og glas kan afleveres i genbrugs containerne ved vendepladsen på Gammelhave.

Affald

Det er gratis at aflevere storskrald såsom gulvtæpper, havemøbler, behandlet og malet træ, fliser, trærødder o.s.v. på Assens og Hårbys Genbrugspladser.
Info om åbningstider m.m. på www.assensforsyning.dk

Container i Helnæs By og på Helnæs Sommerland.

Der findes en kommunal containerplads i Helnæs By på Ryet, hvor man ubesværet kan komme af med sit haveaffald ved blot at trække affaldet af traileren og lægge det på asfalten. Bestyrelsen opfordrer til, at den kommunale containerordning benyttes så ofte som muligt, for derved at spare Helnæs Sommerland for unødige udgifter.
Helnæs Sommerland har en privat container, hvor komposterbart haveaffald - ikke trærødder - kan afleveres. Store grene bedes klippet i mindre stykker og vi ser gerne, at de der afleverer haveaffald også tramper i affaldet, så containeren kan indeholde mere, og den dermed ikke skal tømmes så ofte.
Fra ca. 1. juni og til Sct. Hans kan haveaffaldet lægges på bålpladsen på fællesarealet nedenfor Syrenvænget, der vil i denne periode ikke være opstillet container.
Al henvendelse angående containeren skal ske til Anton Siersbæk, Gammelhave 13
Tlf. 23 32 01 48

Varmepumper og service heraf.

Hvis din varmepumpe indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal den efterses 1 gang årligt af en certificeret kølemontør. Bestyrelsen har fået et tilbud fra en VVS/ kølemontør, som vil give mængderabat på det årlige eftersyn. Nærmere oplysninger om servicering af varmepumper kan ses i opslag i informationsskabet ved indgangen til Helnæs Sommerland, Stranddybet.
Se mere om varmepumper på Energisytrelsen hjemmeside

Nabostridigheder

Heldigvis har vi ikke mange nabostridigheder i Helnæs Sommerland og når det sker, så har det som regel noget med (manglende) udsigt at gøre.
Bestyrelsen har hverken ønske om, eller myndighed til, at fungere som politi, men har lavet en vejledning i håndtering af konflikter.
Se vejledning i forbindelse med nabostrid

Links

På Helnæs Beboerforening's hjemmeside findes link og information til stort set alt hvad der sker på Helnæs.
Se mere på helnaes.dk

Generalforsamling

Referat Generalforsamling 2023
Formandens beretning 2022
Regnskabet 1-4 2022- 31-3-2023
Revisionspåtegning underskrevet 2023
Budgetforslag for 2023 - 2024

Sidst opdateret d. 31/7-2023
Generalforsamling arkiv

Dokumenter

Velkommen til Helnæs Sommerland
Ordensreglement
Vedtægter
Lokalplan nr. II-F101
Privatslivspolitik for Helnæs Sommerland Grundejerforening