Velkommen

Velkommen til Helnæs Sommerland. Det er os, der er så heldige at bo i sommerhusene på denne vidunderlige plet på Sydfyn. På de næste sider kan du se mere om området, om hvad der sker i området, og du kan holde dig orienteret om aktiviterne.

Sidste nyt

02-02-2021 - Bestyrelsesmedlem til vandværket.
Kære grundejer.
Til Generalforsamlingen i 2020 kom Anton Siersbæk G13 med et opråb, til alle beboer på Helnæs Sommerland, om at man skulle finde frem til et nyt bestyrelsesmedlem til vandværkets bestyrelse, da Anton ønskede at trække sig efter mange års medlemskab.
Hvem på Helnæs Sommerland kunne tænke sig at deltage i Vandværkes bestyrelse? Det vil være dejligt hvis vi her fra Sommerlandet kunne stille med et bestyrelses medlem, så vi ved hvad der sker.
I er velkommen til at kontakte Anton eller undertegnede så vil jeg formidle kontakten videre til Anton.
Med venlig hilsen Kassereren

01-02-2021
HelnæsNyt februar 2021

02-01-2021
HelnæsNyt januar 2021

06-12-2020 - Badebroprojektet
Kære grundejer.
Badebro Projektet skal til at gå i gang, desværre lader Assens kommune vente på sig med tilladelsen, men derfor behøver vi jo ikke at gå i stå.
Vi vil spørge her i Sommerlandet om der er nogle som har kendskab til fonde der muligvis vil støtte badebroprojektet og samtidig om nogen havde lyst til at skrive ansøgninger sammen med Bestyrelsens Jan fra S4 og Carsten fra P6.
I kan sende jeres foreslag til kasserer@helnaessommerland.dk, det samme gælder evt. samarbejde.
Tak for jeres aktive deltagelse.
Med venlig hilsen Kassereren

01-12-2020
Jul på Helnæs 2020

01-12-2020
HelnæsNyt december 2020

02-11-2020
Referat Generalforsamling 2020

01-11-2020
HelnæsNyt november 2020

02-10-2020
Så er der endelig indkaldt til generalforsamling 10 oktober.
Pga. Corvid er der særlige regler i år. Læs dem her

01-10-2020
HelnæsNyt oktober 2020

02-09-2020
HelnæsNyt september 2020

24-08-2020
HelnæsNyt august 2020

19-05-2020
Kære grundejer.
I henhold til vores vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes den anden lørdag i juni. På grund af den nuværende corona krise udsættes generalforsamlingen til senere på året.
Bestyrelsen følger løbende myndighedernes anbefalinger og når det er sundhedsmæssigt forsvarligt vil der blive indkaldt til generalforsamling. Bestyrelsen forventer det vil ske i perioden medio august til medio september.
Kontingent, som i henhold til vores vedtægter skal betales inden d. 1 september, er også udsat til senere på året.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

28-04-2020
Bestyrelsen har i forlængelse af beslutning på generalforsamling i 2019, udarbejdet et forslag til nye badebroer. Sagen forventes behandlet på årets generalforsamling og broerne kan i givet fald etableres i foråret 2021.
Forslaget indebærer et betydeligt løft af Sommerlandet
Se forslag til nye badebroer