Velkommen

Velkommen til Helnæs Sommerland. Det er os, der er så heldige at bo i sommerhusene på denne vidunderlige plet på Sydfyn. På de næste sider kan du se mere om området, om hvad der sker i området, og du kan holde dig orienteret om aktiviterne.

Sidste nyt

18-02-2024 Stormflod og stormen Pia mm..
Information om situationen i sommerlandet

01-02-2024
HelnæsNyt februar 2024

01-01-2024
HelnæsNyt januar 2024
Årsaflæsning af vandmåler.
Denne aflæsning skal foretages hvert år i slutningen af året og indsendes eller indtastes på www.tastselv-vand.dk Hvert år oplever vi mange forbrugere, der ikke får indrapporteret deres vandforbrug. Så skal vandværket rundt og aflæse, og det er tidkrævende og dyrt (for forbrugeren) .
Husk ved nedlukning af sommerhuset at få aflæst vandmåleren og indsendt forbruget. Tjek også, om aflæsningskortet ligger i postkassen ved sommerhuset.

Med venlig hilsen
Helnæs Vandværk

01-12-2023
HelnæsNyt december 2023

25-11-2023 Julen 2023
Jul på Helnæs
Indbydelse til juletræ

19-11-2023 Arbejdssøndag mm..
Til orientering.

01-11-2023
HelnæsNyt november 2023

29-10-2023 Stormflod.
Orientering om situationen på Helnæs Sommerland, Helnæs Strand lige nu, samt bestyrelsens næste skridt.

26-10-2023 Dronebilleder.
Efter voldsomt vejr.

22-10-2023 Skaderne efter voldsomt vejr.
Til orientering.

19-10-2023 - Højvande.

Kære alle.

Som bekendt for de fleste, er der udsendt varsel om storm og forhøjet vandstand.
Se bl.a. Varsel om forhøjet vandstand i Assens - Assens Kommune

Bliver det som varslet, må man også forvente at dæmningen bliver spærret.

På siden: KAMP - et Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere kan man se hvorledes højvandet vil trænge ind. Klik på "HAV" i højre side og vælg "Forhøjet vandstand i meter" og zoom ind på Helnæs på kortet. Ved 1,8 meter er det rigtig slemt bl.a. dæmningen, men husk der vil også være høje bølger pga vinden.

Det er varsler, og vi håber ikke det bliver så slemt.

Claus Herskind Sløk
Kasserer

01-10-2023
HelnæsNyt oktober 2023

25-09-2023 - Brooptagning 30 september
Brooptagning, affaldssortering og fællesareal

13-09-2023 - Eftersyn af varmepumpe
Tilbud om eftersyn af varmepumpe

01-09-2023
HelnæsNyt september 2023

01-08-2023
HelnæsNyt august 2023

01-07-2023
HelnæsNyt juli 2023

19-06-2023 - Skt. Hans arrangement aflyst.

Kære sommerhusejere.

Beredskab Fyn har i dag er udstedt forbud mod afbrænding af bål på hele Fyn, det betyder desværre også, at vores traditionelle Skt. Hans arrangement som varslet er aflyst.

Bemærk det er heller ikke tilladt at tænde op i en kulgrill eller have bål i et bålfad eller lignende, med indførslen af forbuddet.

Forbud mod afbrænding af bål - Assens Kommune

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

På bestyrelsens vegne
Claus Herskind Sløk
Kasserer

04-06-2023 - Ikke mere haveaffald på Sankt Hans bålet.

Kære sommerhusejere.


Bestyrelsen kan oplyse, at det sidste gang der var afbrændingsforbud kostede foreningen ca. 8.000 kr. at få fjernet Sankt Hans bålet, så hermed blot en venlig opfordring til, at I alle afholder jer fra at lægge yderligere haveaffald på bålet.

På bestyrelsens vegne
Claus Herskind Sløk
Kasserer

01-06-2023
HelnæsNyt juni 2023

24-05-2023 - Indkaldelsen til Generalforsamling.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Helnæs Forsamlingshus, Ryet 11 - Lørdag d. 10. juni 2023 kl. 14.00.

Indkaldelsen samt dagsorden

Regnskabet 1-4 2022-31-3-2023

Revisionspåtegning underskrevet

Budgetforslag for 2023 - 2024

På bestyrelsens vegne

Claus Herskind Sløk
Kasserer

21-05-2023
Vellykke arbejdslørdag.

07-05-2023
Invitation til arbejdslørdag 20. maj 2023

01-05-2023
HelnæsNyt maj 2023

05-04-2023
HelnæsNyt april 2023

01-03-2023
HelnæsNyt marts 2023
Informationsmøde og generalforsamling Helnæs Vandværk 2023

27-02-2023 - Info vedr. affaldssortering.

Til orientering kan jeg fortælle, at bestyrelsen havde et møde om den fremtidige affaldssorteringsordning i sommerlandet sidste onsdag.
Vi har haft en korrespondance med Søren Rasmussen, Assens Forsyning og afventer lige nu et svar på, hvornår de kan besøge os på Helnæs mhp. en endelig aftale om den nye ordning.
Alle sommerhusejere skulle gerne have modtaget et brev fra Assens Forsyning, der informerer om kravene til en mere omfattende affaldssortering end vi er vant til og hvor vi fremover skal sortere mad - og restaffald for sig og i øvrigt fortsætte med at sortere det øvrige affald: papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner.

De nuværende affaldsspande forsvinder fra hvert eneste sommerhus, når den nye sorteringsordning træder i kraft.

Som det fremgår af informationsmaterialet, så foreslår Assens Forsyning, at der placeres 9 affaldsspande med to separate rum til mad- og restaffald rundt i sommerlandet, hvor de fleste placeres for enden af vængerne, men ingen nærmere præcisering af hvor i runddelen den skal stå og på hvilket underlag.

2 af beholderne til papir, pap, glas, metal, plast, mad-og drikke kartoner foreslås placeret i forbindelse med fællesstationerne for enden af Gammelhave og på Stranddybet ved indkørslen til sommerhusområdet.

Bestyrelsen forsøger at få udsat beslutningen til efter næste ordinære generalforsamling i juni 2023. Hvis ikke det bliver muligt, tænker vi umiddelbart at den bedste løsning vil være:

- at alle husstande får en spand der er rumdelt til mad- og restaffald, og som hentes efter samme ordning som nu.

- alternativt kunne der placeres store beholdere på de to fællesstationer, og kun der, så vi alle skal aflevere mad- og restaffald i disse beholde

Gennemførelsen af forslaget, som det udsendte informationsmateriale beskriver, vil betyde at meget mad- og restaffald vil blive samlet ud for enkelte sommerhusgrunde og sandsynligvis give store lugtgener, især i sommervarmen, og det er der ingen der kan være tjent med.

Bestyrelsen stiller sig åbent over for andre alternativer, så I skal blot skrive til os desangående og hurtigst muligt, hvis vi skal nå at have det med til vort møde med Assens Forsyning.

Bestyrelsen arbejder videre på at finde den bedste løsning for området.

Med venlig hilsen
Carsten Høyer
Formand for Grundejerforeningen.

01-02-2023
HelnæsNyt februar 2023

01-01-2023
HelnæsNyt januar 2023
Fællesspisning i Borgerhuset d. 3. februar
Den marcipan mætte julenisse glemte et indlæg til HelnæsNyt:

Der er fællesspisning i Borgerhuset fredag den 3. februar kl. 18.00.
Medbring service og drikkevarer til eget brug samt godt humør.
Tilmelding til Lars på 5155 4284 gerne SMS, senest søndag den 29. januar.
Vi glæder os til en hyggelig aften sammen.
Gode nytårshilsener fra madholdet.

Venlig hilsen
Lars

29-12-2022 - Nyhedsbrev til sommerhusejere på Helnæs Sommerland.

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Badebroerne.
Den 15/16. november i år rasede en storm over landet og ramte Helnæs Strand særdeles hårdt. Vinden var af stormstyrke og kom fra øst/syd-øst med højvande, og det har været voldsomt ved kysten og i særdeleshed ved vores 2 badebroer.
Igen måtte vi ud for at lede efter brofag, der havde revet sig løs fra broen. De lå spredt på stranden på en strækning fra vestbadebroen til slugten op i Klinteskoven.
Vi fandt 33 små brofag og 3 store brofag, og alle brofag var beskadiget i sådan en grad, at vi forventer at det bliver erstattet af den forsikring, der er tegnet på badebroerne. Skaden er netop anmeldt, og en fuld erstatning vil beløbe sig til små 50.000 kr.
Bestyrelsen har besluttet, at alle brofag på begge broer, bliver taget op i løbet af efteråret inden de store storme vinder frem, så vi undgår flere skader på broerne.
Selve brokonstruktionerne har heldigvis ikke taget skade af uvejret pt.

Affaldssortering.
Fra 1. april 2023 skal vi i sommerhusområdet sortere vores affald på en meget anderledes måde. Der bliver etableret en fællesstation i sommerhusområdet, hvor al affald skal afleveres sorteret.
Restaffald – madaffald – papir og pap – metal og glas – plast og mad- og drikkekartoner.
Der vil herefter ikke længere være en affaldsbeholder ved sommerhuset.
Vi må formode at fællesstationen bliver etableret for enden af Gammelhave, hvor der i forvejen står beholdere til sortering. Alle sommerhusejere skulle have modtaget en orientering om de nye regler for affaldssortering i deres e-boks, og der kan man læse mere om den nye ordning.
Det bliver selvsagt en stor ændring i forhold til den nuværende ordning, og ikke mindst en udfordring i at få de turister, der lejer sommerhuse, til at efterleve de nye affaldssorteringsregler.
Bestyrelsen forventer meget snart at få mere information om, hvor fællesstationen ønskes placeret, og samtidig kan vi undre os over, at vi ikke endnu er blevet hørt i denne sammenhæng.

Jeg vil ønske alle i Helnæs Sommerland et godt 2023, og håber at endnu flere får lyst til at deltage i de fællesopgaver/arbejdsdage, der finder sted i løbet af året.

Med venlig hilsen
Carsten Høyer
Formand for Grundejerforeningen.

01-12-2022
HelnæsNyt december 2022

03-11-2022
HelnæsNyt november 2022

02-10-2022
HelnæsNyt oktober 2022

27-09-2022
27-09-2022 - Badebroerne delvist taget ind.

02-09-2022
HelnæsNyt september 2022

02-08-2022
HelnæsNyt august 2022

02-07-2022
HelnæsNyt juli 2022

06-06-2021 - Sankt Hans Aften.

Hej alle
Traditionen tro, så afholder vi Sankt Hans i Helnæs Sommerland torsdag d. 23. juni.
Bålet tændes kl. 21.00.
Udover det store Sankt Hans bål vil der være et mindre bål, hvor børnene kan lave snobrød. Vi har snobrødspinde med, så medbring blot egen snobrødsdej.
Bestyrelsen står for lidt til ganen i form af sodavand, øl og en grillpølse.
Medbring gerne egen stol til arrangementet.

Husk også, at der er udlægning af tømmerflåderne søndag d. 12. juni kl. 10.00, hvor vi har brug for mange gode kræfter til at give en hånd med.

På vegne af bestyrelsen.

Claus Herskind Sløk Kasserer, Helnæs Sommerlands Grundejerforening www.helnaessommerland.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

02-06-2022
HelnæsNyt juni 2022

28-05-2022 - Indkaldelsen til Generalforsamling.
Til Alle beboer.

Hermed indkaldelsen til Generalforsamling.

Indkaldelsen samt dagsorden

Regnskabet 1-4 2021- 31-3-2022

Revisionspåtegning underskrevet

Budgetforslag for 2022 - 2023

Bilag 1 - Forslag til ændringer til ordensreglementet

Bilag 2 - Forslag om ændring til ordensreglementet

Bilag 3 - Kystsikring på stranden ved Helnæs Sommerland

Ser frem til en god generalforsamling

På vegne af bestyrelsen
Carsten Høyer

22-05-2022 - Bålplads.

Kære sommerhusejere på Helnæs Sommerland.

Fra i dag søndag den 22/5 er det tilladt at aflevere sit brandbare haveaffald på bålpladsen på fællesarealet..

Men husk! KUN BRANDBART HAVEAFFALD.

Mange hilsner
Carsten Høyer
Formand
Helnæs Sommerlands Grundejerforening

01-05-2022
HelnæsNyt maj 2022

01-04-2022
HelnæsNyt april 2022

01-03-2022
HelnæsNyt marts 2022

28-02-2022
Nyhedsbrev om badebroerne februar 2022

03-02-2022 - Lokalplan - juridisk assistance.
Kære grundejer.
På seneste bestyrelsesmøde har vi set på lokalplanen for Helnæs Sommerland. I den forbindelse, har bestyrelsen brug for lidt juridisk assistance til afklaring af lokalplanen og skulle der være en fra Helnæs Sommerland der kan hjælpe med dette, så kontakt bestyrelsen på formand@helnaessommerland.dk eller kasserer@helnaessommerland.dk.

Claus Herskind Sløk
Kasserer, Helnæs Sommerlands Grundejerforening

03-02-2022
HelnæsNyt februar 2022

01-01-2022
HelnæsNyt januar 2022

01-12-2021
HelnæsNyt december 2021

20-11-2021
Juletræsfest i forsamlingshuset lørdag den 11. december 2021

20-11-2021
Jul på Helnæs søndag den 5. december 2021

01-11-2021
HelnæsNyt november 2021

01-10-2021
HelnæsNyt oktober 2021

01-09-2021
HelnæsNyt september 2021

01-08-2021
HelnæsNyt august 2021

01-07-2021
HelnæsNyt juli 2021

27-06-2021 - Rene badebroer
“Nu kommer mutter med kost og spand…”!
Nej, det er ikke mutter, men alle os der er brugere af badebroerne, som skal bruge kost og spand og holde broen og bænk ren for mågeklatter.
Så når du skal en tur i vandet fra broerne, så giv dit bidrag til at holde broerne rene.


Med venlig hilsen
Carsten Høyer
Formand for Grundejerforeningen.

20-06-2021 - Nye badebroer

Se opsætning af de nye badebroer i sommerlandet

----slut rediger -->